W dniu 26 kwietnia 2013, w Warszawie na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Na Temat Zanieczyszczenia Świetlnego „Przejdź na Ciemną Stronę Nocy”. Organizatorami konferencji były: Koło Naukowe Studentów Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Koło Naukowe Studentów Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska i Koło Naukowe Astronomów Uniwersytetu Warszawskiego.

Głównym celem konferencji było przybliżenie problemu zanieczyszczenia świetlnego, w tym typowo astronomicznego oraz tak zwanego fotozanieczyszczenia, które jest ekologicznym określeniem dotyczącym negatywnego wpływu sztucznego światła na organizmy żywe.

W ostatnich latach zjawisko to przybrało znacząco na sile, szczególnie zauważalne jest na obszarach silnie zurbanizowanych, gdzie zaburzenie rytmu okołodobowego poprzez nienaturalne wydłużanie pory, w której pozostajemy aktywni po zapadnięciu zmroku na skutek nadmiernego i nieprawidłowego oświetlania miast, prowadzi do wielu negatywnych konsekwencji odczuwalnych przez wszystkie organizmy, zarówno faunę i florę, jak również człowieka.

Temat początkowo popularyzowany głównie przez środowisko astronomiczne doczekał się zainteresowania ze strony specjalistów z różnych dziedzin. Podczas konferencji poruszonych zostało wiele aspektów związanych z negatywnym wpływem zanieczyszczenia świetlnego nie tylko na środowisko przyrodnicze i zdrowie człowieka, ale również poruszyć kwestie związane z finansowaniem oświetlenia ulicznego, sposobami łagodzenia nadmiaru emisji światła poprzez różne zabiegi architektoniczne i urbanistyczne. Konferencja miała interdyscyplinarny charakter. Wzięli w niej udział astronomowie, ekolodzy, urbaniści, ekonomiści, prawnicy, oraz osoby aktywnie działające na rzecz ochrony ciemności.

Prezentacje podzielono na 3 bloki tematyczne.
  • I blok prezentacji dotyczył zanieczyszczenia sztucznym światłem, prowadzonych w tym zakresie badań, w tym obserwacji satelitarnych. Tematy prezentowali miedzy innymi dr Sylwester Kołomański (Uniwersytet Wrocławski) i dr Tomasz Ściężor (Politechnika Krakowska) – partnerzy i sympatycy PGN Bieszczady.
  • II blok prezentacji poświęcony był wpływom zanieczyszczenia sztucznym światłem na organizmy żywe- człowieka, zwierzęta i rośliny. Pani prof. dr hab. Krystyna Skwarło-Sońta (Uniwersytet Warszawski) szczególnie zaciekawiła wszystkich uczestników prezentacją na temat funkcjonowanie zegara biologicznego człowieka w warunkach skażenia światłem
  • W III bloku prezentacji wystąpiły osoby zajmujące się prowadzeniem działań na rzecz ochrony ciemnego nieba, w tym: mgr Piotr Nawalkowski (Stowarzyszenie POLARIS-OPP), dr inż. Marcin Górko (Politechnika Łódzka) i dr Tomasz Mrozek (Uniwersytet Wrocławski).

O Parku Gwiezdnego Nieba Bieszczady oraz wpływie podobnych parków na rozwój lokalny mówił mgr inż. Robert Bury (Karpackie Niebo, Gwiezdne Bieszczady) w referacie pt „Obszary ochrony ciemnego nieba narzędziem wspomagającym rozwój regionów peryferyjnych i marginalizowanych”.

Mimo późnej pory, po tym bloku prezentacji wywiązała się gorąca dyskusja uczestników, związana z praktycznymi możliwościami ochrony ciemnego nieba w Polsce, problemami z tym związanymi i sposobami skutecznych działań w zakresie przeciwdziałaniu zanieczyszczeniu światłem coraz większych obszarów Polski.

Podsumowanie konferencji i abstrakty zaprezentowanych wystąpień zostaną wydane przez Uniwersytet Warszawski w formie drukowanej.

Kolejna konferencja poświęcona tematyce zanieczyszczenia światłem odbędzie się za rok, we Wrocławiu.

Linki: http://msos.uw.edu.pl/kns/index.php/dzialanosc/konferencja.html