Nowe produkty turystyki przyrodniczej w gminie Lutowiska.

Projekt "Bieszczady. Niebo i Gwiazdy."Astronomia i nocne niebo od wieków interesowały ludzi. W dzisiejszych czasach zostały prawie zapomniane. W coraz bardziej zanieczyszczonym światłem środowisku nie dostrzegamy już Drogi Mlecznej, komet czy słabszych gwiazd. Bieszczady to jedno z takich miejsc w Polsce, gdzie nocne niebo wciąż jest rozgwieżdżone i stanowi zajmującą atrakcję dla wielu osób. Jest to ogromny potencjał tego regionu, który należy wykorzystać.

Samo rozgwieżdżone niebo nie wystarczy. Konieczna jest jego promocja połączona z wdrożeniem szeregu działań ułatwiających obcowanie z ciemnym niebem. Należą do nich m. in. przygotowanie odpowiedniej infrastruktury do prowadzenia obserwacji, przeszkolenie osób obsługujących turystów, edukacja w zakresie ochrony ciemnego nieba oraz dbanie o zachowanie stanu środowiska.

Działania projektu wspierać będą cele Parku Gwiezdnego Nieba “Bieszczady”. We wdrażaniu projektu wykorzystywane będą doświadczenia partnerów słowackich, którzy mają u siebie Park Ciemnego Nieba „Połoniny”. Docelowo realizacja projektu ma przyczynić się do stworzenia największego obszaru ochrony ciemnego nieba w Europie, obejmującego cały Międzynarodowy Rezerwat Biosfery „Karpaty Wschodnie”.

Realizacja projektu

Okres realizacji projektu: 1.03.2013 – 28.02.2014

Partner wiodący: Gmina Lutowiska – www.lutowiska.pl
Partnerzy Projektu:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013

Cele projektu

Rozwój współpracy transgranicznej w dziedzinie turystyki przyrodniczej poprzez utworzenie i wyposażenie Centrum Informacyjnego Parku Gwiezdnego Nieba “Bieszczady” w Stuposianach wraz z budową infrastruktury związanej z astronomią.

Bezpośrednie cele projektu to:

 • Wymiana doświadczeń związanych z ochroną ciemnego nieba oraz astroturystyką między partnerami projektu.
 • Rozbudowa infrastruktury służącej rozwojowi astroturystyki.
 • Przygotowanie nowych produktów turystycznych związanych z  turystyką przyrodniczą i gwiezdnym niebem.
 • Informowanie lokalnej społeczności o problemie zanieczyszczenia światłem.
 • Prowadzenie monitoringu stanu środowiska.

Najważniejsze działania projektu:

 • Utworzenie i wyposażenie Centrum Informacyjnego Parku Gwiezdnego Nieba „Bieszczady”.
 • Przygotowanie miejsc do prowadzenia obserwacji astronomicznych.
 • Pokazy astronomiczne dla mieszkańców i turystów.
 • Warsztaty astronomiczne dla branzy turystycznej z regionu.
 • Polsko – słowacka wymiana młodzieży
 • Wydanie zestawu gotowych scenariuszy do prowadzenia pokazów przyrodniczo-astronomicznych
 • Przygotowanie materiałów informacyjno – promocyjnych o gwiezdnym niebie.
 • Wizyta studyjna w Parku Ciemnego Nieba „Połoniny” na Słowacji.
Oficjalna strona internetowa projektu: http://lutowiska.pl/astronomia