Pokazy astronomiczne w Parku Gwiezdnego Nieba 2022 r.

Niebo bogate na galaktyki, gromady gwiazd i jasne gwiazdy z Drogą Mleczną BONUS w postaci dedykowanego zdjęcia na tle Drogi Mlecznej

Cele Parku Gwiezdnego Nieba

Propagować ochronę

Propagować ochronę nocnego środowiska naturalnego z akcentem na ciemne, rozgwieżdżone niebo tym samym stanowiąc podstawę dla ochrony środowiska naturalnego tego obszaru przed zanieczyszczeniem światłem

Informować

informować społeczeństwo i społeczność naukową o dobrze zachowanym na tym obszarze nocnym środowisku naturalnym oraz o sposobach ochrony przed zanieczyszczeniem światłem.

Rozwijać

propagować zrównoważony rozwój regionu, w tym taką działalność gospodarczą, która służy obszarom chronionym i miejscowej społeczności oraz o sposobach dobrego oświetlenia

Przyszłe pokolenia mają prawo do dziewiczej i nieskażonej Ziemi, w tym prawa do czystego nieba. Ciemne niebo to kulturalne, naukowe i ekologiczne dziedzictwo ludzkości.

Międzynarodowa deklaracja UNESCO (Tenerife, 1994, La Palma 2007)

Galeria nocnych zdjęć

Gwiazdy nad gosp.Dolistowie w Dwerniku

Zimowe światło zodiakalne nad Bukowym Berdem

Nocne Chmury ponad Chatka Puchatka

Pokaz astronomiczny