Cel utworzenia parku

Celem powołania parku jest propagowanie ochrony środowiska nocnego w zakresie ochrony przed sztucznym, nadmiernym światłem, ochrona przyrody oraz promocja turystyki astronomicznej i ekologicznego rozwoju regionu. Ważnym celem jest edukacja młodzieży. Ochrona ciemnego nieba w Bieszczadach niesie za sobą same korzyści poprzez promowanie zrównoważonych, „zielonych” form turystyki, obniżenie kosztów oświetlenia budynków i ulic, tworzenie nowych miejsc pracy...

Celem powołania parku jest propagowanie ochrony środowiska nocnego w zakresie ochrony przed sztucznym, nadmiernym światłem, ochrona przyrody oraz promocja turystyki astronomicznej i ekologicznego rozwoju regionu. Ważnym celem jest edukacja młodzieży. Ochrona ciemnego nieba w Bieszczadach niesie za sobą same korzyści poprzez promowanie zrównoważonych, „zielonych” form turystyki, obniżenie kosztów oświetlenia budynków i ulic, tworzenie nowych miejsc pracy oraz poprawę zdrowia mieszkańców poprzez odpowiednie rozwiązania techniczne związane z rodzajem i montażem oświetlenia.

W szczególności park ma na celu:

 1. propagować ochronę nocnego środowiska naturalnego z akcentem na ciemne, rozgwieżdżone niebo tym samym stanowiąc podstawę dla ochrony środowiska naturalnego tego obszaru przed zanieczyszczeniem światłem,
 2. informować społeczeństwo i społeczność naukową o dobrze zachowanym na tym obszarze nocnym środowisku naturalnym,
 3. propagować sposoby ochrony przed zanieczyszczeniem światłem oraz sposoby dobrego oświetlenia,
 4. propagować zrównoważony rozwój regionu, w tym taką działalność gospodarczą, która służy obszarom chronionym i miejscowej społeczności.

Korzyści z utworzenia parku

Park Gwiezdnego Nieba może nam pomóc:

 • lepiej chronić zasoby przyrodnicze
 • lepiej promować i rozwijać „zieloną” turystykę, przyjazną przyrodzie i dającą miejsca pracy mieszkańcom
 • lepiej oświetlać drogi, budynki publiczne i prywatne- oszczędzając pieniądze ale jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańcom i turystom
 • lepiej edukować naszą młodzież i mieszkańców

Partnerzy parku planują w 2013 roku szereg akcji informacyjnych i promujących inicjatywę, m.in.:

 • organizację pokazów astronomicznych dla mieszkańców i turystów,
 • przygotowanie podstawowych, bezpłatnych publikacji promocyjnych parku: ulotki, strony internetowe, mapki dla turystów, plakatu promocyjnego,
 • umieszczenie tablic informacyjnych o parku w wybranych miejscach,
 • przygotowanie pomysłów na ciekawą promocję Parku – imprezy, materiały, gadżety,
 • zainstalowanie 3 stacji monitorujących stan nocnego środowiska oraz przygotowanie programu badań nocnego środowiska w Bieszczadach,
 • nawiązanie współpracy z lokalnymi firmami turystycznymi,
 • organizacja szkolenia dla lokalnych firm – jak rozwijać turystykę przyrodnicza, w tym astroturystykę,
 • przygotowanie projektów i wniosków o dofinansowanie działań realizujących cele PGNB  oraz program działań PGNB – wspólne przez kilka instytucji uczestniczących lub przez poszczególnych partnerów.