Warsztaty Strategii Rozwoju Astroturystyki w ramach projektu Karpackie Gwiezdne Niebo w dniu 06.10.2021 (środa) w Lutowiskach

ZAPROSZENIE

Lutowiska, 6.10.2021 (środa) godzina: 13:30 Gminny Ośrodek Kultury

Serdecznie zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców turystycznych, przedstawicieli instytucji oraz organizacji pozarządowych na warsztaty strategiczne w ramach projektu „Karpackie Gwiezdne Niebo”. Bezpłatne warsztaty będą formą konsultacji społecznych opracowywanej Strategii Rozwoju Astroturystyki w obszarach przygranicznych Polski i Ukrainy. Jej działania dotyczyć mają przede wszystkim obszarów Parku Gwiezdnego Nieba „Bieszczady” oraz ukraińskiego Parku Ciemnego Nieba „Zakarpacie”.

Prowadzący: Milena Ratajczak – doktor astronomii, adiunkt w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Warszawskiego.

Organizator: Stowarzyszenie na rzecz Innowacyjności i Transferu Technologii ,,Horyzonty”.

Główne tezy warsztatów:
• Jak rozwijać astroturystykę na obszarach parków gwiezdnego/ ciemnego nieba aby przynosiła jak największe korzyści?
• Jakie działania można i należy podejmować aby chronić gwiezdne niebo przed zanieczyszczeniem sztucznym światłem?
• Jak wykorzystać parki gwiezdnego/ciemnego nieba do promocji regionów przygranicznych i rozwoju ich współpracy?

Przewidywany czas trwania: ok. 2 godziny + przerwa kawowa z kateringiem